Motivkategori:
Väggmålningar i Svärtinge Folkets Hus

Sidan skapad 2015-08-22

Jag tycker att detta förtjänar en egen kategori. Det handlar inte bara om min pappa, utan även om en epok och en byggnads historia. En epok som gått ur tiden.

Min pappa jobbade en gång i tiden som målare på Flintbergs måleri i Norrköping. Tack vare sin konstnärliga talang fick han lite avvikande uppdrag emellanåt. År 1939, när Svärtinge Folkets Hus byggdes (Tingsbröten), fick han uppdraget att dekorera väggarna.
Målningarna bevarades genom åren, även då huset renoverades. Man ramade in dem med väggfasta ramar och ursparningar och lät de leva vidare.
År 1996 fick jag höra att huset eventuellt skulle rivas. Målningarna var hotade. Jag tog familjen med mig och åkte dit för att fotografera alla motiven.
En kort tid efter det besöket hörde även den då aktiva Svärtingetidningen av sig (Svärtingebygd) för att de ville göra en artikel om väggmålningarnas ursprung och historia. Jag bidrog med bilderna som jag tagit och min äldsta syster bidrog med information till artikeln.

Nu har jag hört att huset står kvar, som ungdomsgård/fritidsgård. Däremot vet jag inte vad som hänt med väggmålningarna.

Väggmålningar i Svärtinge Folkets Hus

Galleribilder

Klicka på bilderna för bildvisningsläge. ”Esc” för att återgå.


Relaterade foton från Svärtinge Folkets Hus (Tingsbröten), 1996.