Motivkategori:
Oxelösunds järnverk och glasbruk

Sidan skapad 2015-08-07

Denna kategori har vuxit fram efter engagerat stöd från en källa med mycket kunskap om Oxelösunds järnverk. En trevlig kontakt som jag vill lyfta fram.
Anders Stenberg är kontaktman för Historikgruppen på Oxelösunds Järnverk (tillhör SSAB). Det är tack vare honom jag erhållit de foton som jag visar här. Utöver dessa foton har han även delgivit mig muntlig historisk information kring järnverket.
Det fotografiska bildmaterialet kommer från arkivet på Oxelösunds Järnverk, idag tillhörande SSAB Special Steels.

Efter tips från Anders Stenberg har jag under sommaren besökt en utställning i ”Kulturhuset Slottsvakten” (Nyköping). Anders kontaktade mig för att berätta att några av pappas tavlor skulle finnas med. Under besöket fick jag även glädjen att träffa Anders själv, som delade med sig av en mycket trevlig ”guidning” kring motiven från järnverket.

Ett stort tack till Anders, för det fina engagemang han visat mig, och för hans bidrag i mitt arbete att hedra pappas minne.
Tack vare människor som Anders har min bildsamling vuxit stadigt, på lång sikt – inte bara i antal bilder utan även med källdata kring motiven.
Det är till stor glädje, inte bara för mig … ^^

Galleribilder

Klicka på bilderna för bildvisningsläge. ”Esc” för att återgå.


Pappas litografier från Järnverket
Relaterade foton

Länkar och faktasidor

Wikipedia:
SSAB Oxelösund

SSAB – Hemsida:
Historik

Facebook:
Stadsvakten – Nyköpings Kulturarvsmuseum
 (tidigare Slottsvakten, eller Kulturhuset Slottsvakten)

Utställningen:
Nyköpings hembygdsförening
Nyköpingsguiden